Ostateczne porozumienie w sprawie połączenia Pekao SA i BPH ma być podpisane jeszcze dzisiaj. Najprawdopodobniej banki zaczną się łączyć dopiero w przyszłym roku. Co zwykły klient o fuzji wiedzieć powinien?

Najprawdopodobniej klienci BPH będą mieli prawo wyboru czy przenieść swoje konto, czy co ważniejsze swój kredyt do Pekao SA czy zostać w BPH. Przeniesienie rachunków ma być bezpłatne i z zachowaniem dotychczasowych warunków.

Nadal jednak nie wiadomo, czy w umowie przewidziano jakieś mechanizmy, aby nie wszyscy klienci uciekli do Pekao. To okaże się dziś. Banki zaczną się łączyć dopiero w przyszłym roku, wcześniej jednak trzeba zmienić prawo, ponieważ dotychczasowe nie pozwala na dzielenie banków.

Już teraz wiadomo, że Włosi podczas negocjacji z rządem zgodzili się na to, że w nowym połączonym banku będą utrzymywać ograniczenia w udzielaniu kredytów walutowych, takie jakie stosuje Pekao SA. Bank ten w ogóle nie udziela kredytów w obcych walutach.