Co dziesiąty Polak nie zna założeń programowych ugrupowania, na które zamierza głosować. Tak wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego na zlecenie RMF FM przez instytut badawczy MillwardBrown SMG/KRC. Z najważniejszymi punktami programu swoich partii, zapoznało się 24 procent ankietowanych.

Wyniki sondażu wskazują, że preferencje wyborcze Polaków oraz gotowość do oddania głosu na określoną partię opierają się w głównej mierze na tych informacjach o programie wyborczym, które ugrupowania przedstawiają w mediach.

58 proc. badanych deklarujących chęć wzięcia udziału w wyborach odpowiedziało, że zna tylko te elementy programu wyborczego preferowanej przez siebie partii, które jej przedstawiciele prezentują w mediach.

Blisko jedna czwarta respondentów zapoznała się z najważniejszymi punktami programu, zaledwie 4 proc. zna ten program szczegółowo. Co dziesiąty Polak nie zna w ogóle założeń programowych ugrupowania, na które ma zamiar głosować.