Sejm znowelizował ustawy o szkolnictwie wyższym oraz o stopniach naukowych. Ta pierwsza przewiduje wprowadzenie opłat za drugi kierunek studiów. W myśl nowych przepisów, tylko jeden kierunek będzie można ukończyć na koszt państwa. Bezpłatnie studia na drugim kierunku będą mogli kontynuować ci studenci, którzy spełnią określone kryteria.

Podczas głosowania za nowelizacją było 242 posłów. 150 było przeciw, 39 wstrzymało się od głosu. Przyjęte przepisy ograniczają również tzw. wieloetatowość, czyli pracę jednego wykładowcy na kilku uczelniach.

Rektor będzie miał również możliwość zatrudnienia doktora bez habilitacji na stanowisko profesorskie. Skrócona zostanie sama procedura habilitacyjna. Nie będzie też potrzebna nostryfikacja dyplomów magisterskich, doktorskich a także tytułów profesorskich uzyskanych m.in. w państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Najlepsze wydziały na uczelniach - publicznych i prywatnych - będą mogły ubiegać się o status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) na pięć lat.