Od dziś obowiązuje uproszczona procedura wydawania paszportu. Dokument można wyrobić teraz w miejscu zamieszkania. Do tej pory możliwe to było tylko w miejscu zameldowania.

Do tej pory, chcąc wyjechać poza granice krajów należących do strefy Schengen, trzeba było zgłosić się do macierzystego Urzędu Wojewódzkiego. Co więcej, petent musiał odwiedzić taki urząd dwukrotnie. Było to bardzo uciążliwe dla osób, które w ciągu tygodnia nie przebywają w miejscu meldunku - choćby dla studentów, bo urzędy nie pracują w weekendy.

Teraz dzięki zmianom paszport będziemy mogli wyrobić u dowolnego wojewody na terenie kraju. W tym samym punkcie odbierzemy także gotowy dokument. Jeśli zaś przebywamy za granicą, taki dokument możemy otrzymać za pośrednictwem konsulatu.

Tylko w Krakowie na nowych przepisach skorzysta nawet 300 tysięcy osób - ustalił reporter RMF FM Maciej Grzyb. To studenci i osoby, które pracują pod Wawelem, ale bez zameldowania.

Żeby otrzymać paszport należy w wydziale paszportowym urzędu wojewódzkiego złożyć wypełniony wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, jedną kolorową fotografię spełniającą wymogi biometrii, a także dowód uiszczenia opłaty paszportowej lub przedstawić do wglądu dokument uprawniający do ulgi lub zwolnienia z opłaty.

Wniosek o wydanie paszportu trzeba dostarczyć osobiście. Wyjątkiem jest paszport dla osoby małoletniej - wówczas składają go rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie. Gotowy dokument odbiera się osobiście w wydziale paszportowym, w którym został złożony wniosek. Przy odbiorze przedstawia się także dotychczas posiadany paszport w celu jego anulowania.

Wyrobienie paszportu, który będzie ważny przez 10 lat, kosztuje 140 złotych. 50-procentowa ulga przysługuje emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym, studentom, uczniom powyżej 13. roku życia, osobom przebywającym w domach opieki społecznej czy z niej korzystającym. Za paszport dla dziecka poniżej 13. roku życia trzeba zaś zapłacić 30 złotych.

Termin odbioru paszportu określony jest przez wydział paszportowy, który wydaje dany dokument. Czas oczekiwania nie powinien być jednak dłuższy niż 30 dni.