Błażej Parda (Kukiz'15) zastąpił Marka Jakubiaka w komisji śledczej ds. VAT - zdecydował Sejm. Za zamianą głosowało 340 posłów, przeciw 47, wstrzymało się 20.

Marek Jakubiak, który zasiadał w komisji z ramienia Kukiz'15, a także był wiceprzewodniczącym komisji, podjął decyzję o odejściu z tego klubu na początku listopada. Zapowiedział tworzenia nowego ugrupowania Federacji dla Rzeczpospolitej.

W Federacji dla Rzeczypospolitej, nowej partii, którą zakładamy, są otwarte drzwi dla Pawła Kukiza i on o tym wie - powiedział Jakubiak.

Federacja ma skupiać różne poglądy we własnych szeregach - od wolnościowych, poprzez centrowe do prawych - powiedział. Nie zarzekam się, że z tymi będę współpracować, z tymi nie będę. Od tego będzie demokratyczny ustrój wewnątrzfederacyjny, żeby decydować o profilu działania, o sposobach działaniach - dodał.

(m)