Ponad 12 tys. aptek, które będą prowadzić pilotażową sprzedaż antykoncepcji awaryjnej, czyli tzw. tabletki "dzień po", będą mogły być oznaczone specjalną naklejką. Takie oznaczenie jest jednak dobrowolne.

Na stronie Naczelnej Izby Aptekarskiej przedstawiono zatwierdzony projekt naklejki dla aptek biorących udział w pilotażu sprzedaży antykoncepcji awaryjnej

Główny Inspektorat Farmaceutyczny uznał, że taka informacja na aptekach nie naruszy zakazu reklamy tych placówek. Naklejki informacyjne będą dystrybuowane przez oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia.

"Jest to dobrowolne i zależy wyłącznie od indywidualnej decyzji każdej apteki. Mają one pełną swobodę w decyzji, czy chcą umieścić takie oznakowanie" - powiedział rzecznik Naczelnej Izby Aptekarskiej, Konrad Madejczyk.

Jak poinformowała Naczelna Izba Aptekarska, GIF stwierdził, że umieszczenie naklejki w aptekach nie naruszy zakazu reklamy aptek zgodnie z art. 94a ustawy Prawo farmaceutyczne. "W oznaczeniu nie mogą znajdować się żadne dodatkowe treści wartościujące ani znaki graficzne, które mogłyby stanowić zachętę do skorzystania z usług i oferty apteki. Prosimy o przestrzeganie tych wytycznych, aby uniknąć ewentualnych nieporozumień i problemów prawnych" - przypomniał GIF w swojej decyzji.

Wcześniej resort zdrowia zlecił Funduszowi przygotowanie aktualizowanej mapy z aptekami biorącymi udział w programie (którą można znaleźć pod adresem: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/antykoncepcja-awaryjna-w-aptekach.

Pilotażowy program Ministerstwa Zdrowia sprzedaży antykoncepcji awaryjnej rozpoczął się 1 maja tego roku Zgłosiło się do niego ok. 1050 aptek (z ponad 12 tys. działających w Polsce).

Realizowany przez NFZ program zakłada, że farmaceuta może sprzedać tabletkę "dzień po" w aptece biorącej udział w pilotażu pacjentce od 15. roku życia. Jest to tzw. usługa farmaceutyczna. W jej ramach farmaceuta przeprowadza wywiad z pacjentką i wystawia receptę. Niepotrzebna jest przy tym ani zgoda, ani obecność opiekuna niepełnoletniej nastolatki (inaczej niż kiedy receptę wystawia lekarz).