Premier Donald Tusk w środę odwołał: Michała Kota ze stanowiska dyrektora Instytutu Pokolenia, Konrada Wnęka ze stanowiska dyrektora Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego oraz Andrzeja Przyłębskiego (prywatnie męża prezes TK Julii Przyłębskiej) ze stanowiska dyrektora Instytutu De Republica - poinformowało CIR.

Odwołana została także, na wniosek ministry Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertruda Uścińska. 

O tych decyzjach poinformowano w środę na rządowej stronie gov.pl. 

W komunikacie CIR przypomniano, że wszystkie te instytuty istnieją od 2021 roku i są jednostkami budżetowymi podległymi szefowi rządu.

Jak podkreślono, Instytut Pokolenia zajmuje się przygotowaniem badań, opinii i ekspertyz w zakresie demografii; Instytut Strat Wojennych - badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych w zakresie strat wojennych zadanych Państwu Polskiemu i jego obywatelom w toku II wojny światowej. Natomiast Instytut De Republica prowadzi działalność wydawniczą, naukową oraz popularyzatorską.

W końcu grudnia szef Kancelarii Premiera Jan Grabiec poinformował, że premier Donald Tusk odwołał członków rad: Instytutu Strat Wojennych, Instytutu De Republica, Instytutu Europy Środkowej, Instytutu Pokolenia i Instytutu Zachodniego - w tym zakresie, w którym ma do tego kompetencje.

Podjęte zostały takie decyzje i dotyczą nie tylko członków rady Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego, ale też pozostałych instytutów, które zostały powołane przez PiS i których działalność w ostatnich latach była mocno krytykowana ze względu z jednej strony na nadużycia finansowe, a z drugiej za obsadzenie funkcji zarówno zarządzających, jak i nadzorczych, w tych instytutach przez osoby wprost ze środowiska PiS, albo blisko z nimi związane - powiedział wówczas Grabiec.

Dodał, że kolejnym podjętym krokiem ma być "mocny przegląd aktywności tych instytucji", a na koniec - decyzja czy zostaną utrzymane i jaką rolę powinny pełnić w przyszłości. Pytany jakich instytutów, obok Instytutu Strat Wojennych, dotyczy decyzja premiera, wymienił wówczas: Instytut De Republica, Instytut Europy Środkowej, Instytut Pokolenia i Instytut Zachodni.