„Zobaczymy, jak ustosunkuje się do weta prezydenta Sejm, nie przesądzałbym tego do końca” - mówi w rozmowie z RMF FM zastępca prezydenta Krakowa Andrzej Kulig. W środę prezydent Andrzej Duda zawetował nowelizację ustawy o Izbach Obrachunkowych, która - jak informował wówczas rzecznik prezydenta - „dawałaby władzy centralnej możliwość zbytniej ingerencji w działania samorządu terytorialnego”. „Uważam, że weto prezydenta jest trafne” - podkreśla Kulig. Jego zdaniem, zarzuty, które podniosła w uzasadnieniu kancelaria głowy państwa, „są absolutnie przekonujące”. „Po pierwsze jest to wprowadzenie pozakonstytucyjnego kryterium kontroli. Jak wiadomo, zgodnie z konstytucją, RIO mogą dokonywać kontroli z punktu widzenia legalności. Tutaj wprowadzono nowe kryterium gospodarności, które w istotny sposób ogranicza samodzielność gmin w zakresie decydowania (o tym), na co środki publiczne są przekazywane” - tłumaczy w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Pawłem Pawłowskim. Druga kwestia przytoczona przez zastępcę prezydenta Krakowa, to program naprawczy. „Nie może być tak, że w przypadku, kiedy RIO uzna, że ten program nie jest realizowany, to decyzją tej samej izby - która mimo wszystko jest organem administracji rządowej - następuje natychmiastowe odwołanie zarządów jednostek samorządu terytorialnego” - ocenia. Andrzej Kulig podkreśla, że „prezydent trafnie dostrzegł dwa słabe punkty w nowelizacji ustawy”.


(łł)