Amerykański Bank Rezerw Federalnych nie zdecydował się na kolejną obniżkę stóp procentowych. Po serii 11 obniżek w minionym roku, stopy i tak pozostają na najniższym od 40 lat poziomie - 1,75 setnych procent.

Szefowie Banku Centralnego dali do zrozumienia, że ustępują czynniki powstrzymujące wzrost i tendencja jest stała. Podobne zdanie wyraził w minionym tygodniu sam Alan Greenspan prezes Zarządu Rezerwy Federalnej. Władze USA poinformowały dziś, że w ostatnim kwartale minionego roku gospodarka USA zanotowała nawet nieoczekiwany wzrost o 0,2 procent. Spowodowany jest on wydatkami rządowymi oraz zwiększoną skłonnością konsumentów do zakupów. Być może ostatnie miesiące ubiegłego roku zostaną uznane za koniec recesji. Nie oznacza to, że zagrożenia minęły. FED pozostawia sobie otwartą drogę do dalszych obniżek. Sytuacja jest nadal delikatna, pojawiły się natomiast długo oczekiwane optymistyczne sygnały.

22:10