"To dobra wiadomość dla studentów, że każdy, kto dostanie się na studia doktoranckie, będzie otrzymywać wynagrodzenie" - mówi w rozmowie z RMF FM prof. Wojciech Maksymowicz. "Ta reforma jest ukierunkowana na podniesienie jakości nauki i jakości kształcenia na studiach wyższych" - podkreślał Jarosław Górniak, przewodniczący Narodowego Kongresu Nauki. "Jak widzę, środowisko pozytywnie przyjęło projekt ustawy" - dodał rektor AGH prof. Tadeusz Słomka. We wtorek wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin przedstawił w Krakowie na Narodowym Kongresie Nauki założenia projektu ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym, tzw. Ustawy 2.0, nazywanej też "Konstytucją dla nauki".

"To dobra wiadomość dla studentów, że każdy, kto dostanie się na studia doktoranckie, będzie otrzymywać wynagrodzenie" - mówi w rozmowie z RMF FM prof. Wojciech Maksymowicz. "Ta reforma jest ukierunkowana na podniesienie jakości nauki i jakości kształcenia na studiach wyższych" - podkreślał Jarosław Górniak, przewodniczący Narodowego Kongresu Nauki. "Jak widzę, środowisko pozytywnie przyjęło projekt ustawy" - dodał rektor AGH prof. Tadeusz Słomka. We wtorek wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin przedstawił w Krakowie na Narodowym Kongresie Nauki założenia projektu ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym, tzw. Ustawy 2.0, nazywanej też "Konstytucją dla nauki".
Minister Gowin przedstawił projekt nowej ustawy o szkolnictwie wyższym tzw. Ustawę 2.0. Jest to pierwsza od 12 lat całościowa reforma uczelni /Jacek Bednarczyk /PAP

Przedstawiony we wtorek projekt reformy szkolnictwa wyższego zakłada rewolucję w kształceniu i finansowaniu edukacji wyższej. Ściślejsza współpraca gospodarki z nauką ma zapewnić nie tylko kształcenie lepiej wykfalifikowanych absolwentów znających realia rynku pracy, ale także prostszą drogę do zdobycia patentów naukowych. Same uczelnie mają zdobyć większa autonomię w zarządzaniu programami edukacyjnymi oraz finansami.

Rektorzy i profesorowie, którzy zjechali do Krakowa na narodowy Kongres Nauki, wspólnie podkreślają że reforma jest potrzebna. Wciąż trwają konsultacje, mimo że planowo ustawa wprowadzająca reformę ma być głosowana na wiosnę, a wprowadzona w życie od października 2018.

Co środowisko naukowe sądzi o projekcie reformy szkolnictwa wyższego?

W większości to są dobre rozwiązania, na które nasze środowisko czekało - mówił rektor AGH Tadeusz Słomka. Jednocześnie uważa on, że nie jest konieczne wprowadzanie egzaminów wstępnych. Kandydaci i tak już mają dużo stresu na maturze (...), u nas 30 proc. odpada lub rezygnuje po pierwszym roku studiów i to jest prawdziwa selekcja - dodał.

Uczelnie mają zostać podzielone na kilka poziomów naukowych: C, B, B+, A, A+. Tylko uczelnie z poziomu A i B będą mogły nadawać stopnie naukowe. Głównym celem reformy jest przejście od kształcenia ilościowego do kształcenia jakościowego. Uczelnie mają dostawać dofinansowania nie za ilość studentów, lecz za jakość kształcenia. 

Ta reforma jest ukierunkowana na podniesienie jakości nauki i jakości kształcenia na studiach wyższych - mówił Jarosław Górniak, przewodniczący rady Narodowego Kongresu Nauki.

Dla studentów najważniejszą i najbardziej odczuwalną zmianą będzie wydłużenie o jeden semestr studiów niestacjonarnych na poziomie licencjatu i magisterki. Ma to doprowadzić do wyrównania w poziomie kształcenia studentów. Teraz, według autorów projektu, studenci zaoczni kończący ten sam kierunek co studenci studiów dziennych mają o wiele mniejszą wiedzę. Zmiany dotyczyć będą także studiów doktorskich. 

To dobra wiadomość dla studentów, że każdy, kto dostanie się na studia doktoranckie, czyli studia III stopnia, będzie otrzymywać wynagrodzenie - mówił profesor Wojciech Maksymowicz. 

Ta ustawa bardzo poszerza autonomię uczelni. Nasze uczelnie muszą być autonomiczne, co jednak nie znaczy, że mają być odizolowane, czy oderwane od otoczenia - mówił minister Jarosław Gowin przedstawiając założenia nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. Projekt zakłada m.in. zmiany w kształceniu doktorantów oraz zniesienie obowiązku habilitacji. Mogą również wrócić egzaminy na uczelnie. 

<<<< WIĘCEJ NA TEMAT REFORMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PRZECZYTASZ TUTAJ >>>>

(j.)