​Ruszyła budowa pierwszej szkoły muzycznej w Republice Środkowej Afryki. Szkoła powstaje dzięki polskim Darczyńcom. Obecnie African Music School prowadzi na Facebooku i na swojej stronie internetowej akcję "SINGILA znaczy dziękuję", w czasie której organizatorzy proszą o wsparcie finansowe na ukończenie budowy pierwszych budynków. Pomysłodawcą projektu jest polski misjonarz, kapucyn - brat Benedykt Pączka. W tej chwili kończona jest budowa fundamentów. Niebawem zaczną powstawać już mury szkoły. Do końca 2020 roku zakończona zostanie budowa trzech klas.

Brat Benedykt Pączka rozpoczął realizację swojego pomysłu w 2016 roku. Od tamtego czasu udało się zakupić grunt, gdzie powstanie budynek szkoły, zbudować mury, które zabezpieczają teren przed kradzieżami oraz postawić kilka prowizorycznych klas. We wrześniu 2020 roku ruszyła już budowa pierwszych trzech klas szkoły muzycznej w RCA, która powstaje w całości ze środków przekazanych od polskich darczyńców.

W ostatnich latach do RCA wyjechało kilkunastu polskich muzyków, którzy uczyli młodzież gry na instrumentach. Szkoła ma dwa cele: odciągnąć młodzież od przyłączania się do grup paramilitarnych oraz przyczynić się do tego, aby dzieci w RCA otrzymały wykształcenie, które pozwoli im nauczyć się zawodu. W tej chwili w szkole uczy się 80 uczniów.

RCA to kraj rozrywany konfliktem zbrojnym od czasu swojego powstania w 1960 roku. Ostatni kryzys został zażegnany w 2019 roku. W grudniu 2020 roku odbędą się jednak w RCA wybory prezydenckie. Do wyborów zgłosił swój udział były prezydent, który oskarżany jest o rozliczne zbrodnie przeciwko swojej ludności. Istnieje realne zagrożenie, że konflikt rozgorzeje na nowo. 

>>> POMÓC MOŻESZ I TY