Wojna w Iraku kosztowała Pentagon około 48 miliardów dolarów. Do końca tego roku finansowego (do września) wydatki na ten cel wzrosną jeszcze o 10 miliardów. Miesięczne koszty operacji sięgają 4 mld dolarów.

Wśród wydatków wymieniana jest faza działań wojennych, rozpoczętych w marcu, wysiłki stabilizacyjne po wojnie oraz koszt przerzucenia żołnierzy w rejon Zatoki Perskiej i zbudowanie dla nich obozów.

Z rachunków wynika, że średnio miesięcznie wydaje się na wojnę w Iraku prawie cztery miliardy dolarów. Pieniądze przeznaczone są na wypłacenie żołdu rezerwistom, transport i logistykę oraz wyżywienie i służbę zdrowia.

Pentagon nie uwzględnia wydatków na remont, wymianę zniszczonego sprzętu i uzupełnianie amunicji, a także wynagrodzenia żołnierzy zawodowych, marynarzy i lotników, bo pobierają oni żołd niezależnie od wojny.

08:00