Dzieci, które mają kontakt z komputerem, lepiej wypadają w testach inteligencji i mają większe szanse na dobre wyniki w nauce – twierdzą na podstawie przeprowadzonych badań amerykańscy naukowcy z Uniwersytetu Ohio.

Badania przeprowadzono na dzieciach 3-,4-,5-letnich z wiejskich regionów zachodniej Wirginii. Sprawdzano ich iloraz inteligencji, rozumienie podstawowych pojęć, zdolności ruchowe i wzrokowe. Okazało się, że dzieci, które miały w domu kontakt z komputerem, osiągały przeciętnie o 10 proc. lepsze wyniki testów.

Kluczowe znaczenie ma dostęp do komputera, a nie liczba godzin spędzonych przed ekranem. Jak podkreślają autorzy badań, pozytywny wpływ obserwuje się raczej u dzieci korzystających z programów komputerowych a nie zwykłych gier.