Uczniowie podstawówek są dwukrotnie bardziej narażeni na agresję, niż uczniowie innych szkół - wynika z badań socjologów Uniwersytetu Łódzkiego. Zapytali oni blisko 20 tysięcy dzieci i młodzieży, chodzących do szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych.

Ponad 40 procent młodych respondentów uważa, że lekiem na to zło jest pokazywanie dobrych wzorców i przykładne karanie agresywnych uczniów.