Już dzisiaj rozpoczynają się wypłaty dla byłych robotników przymusowych i niewolniczych z okresu III Rzeszy. Wypłacane będą one w placówkach PKO BP w całym kraju. Bank obawia się jednego - liczby osób, które upomną się o pieniądze. Ważne jest, by po ich odbiór zgłosić się z dowodem osobistym oraz zawiadomieniem o przyznaniu odszkodowania, które rozsyłała Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie.

Nadal jednak nie ma porozumienia w sprawie kursu, według którego mają być przeliczane odszkodowania. Strona polska próbowała wczoraj wymóc na niemieckiej Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość” zmianę niekorzystnego dla poszkodowanych przelicznika. Rozmowy w tej sprawie mają być kontynuowane. Chodzi o wszczęty w ubiegłym tygodniu spór między stroną polską, a niemiecką o kurs wymiany marek na złotówki. Warszawa jest zdania, że Niemcy wybrali kurs zaniżony. Niemcy bronią się, że nie złamali żadnych ustaleń, zaś polska Fundacja została natychmiast poinformowana o zasadach wymiany pieniędzy. Niewykluczone, że zamiast złotówek do Polski trafiać będą marki i dopiero tu będą wymieniane na złotówki. Tymczasem już dzisiaj rozpocznie się wypłata pierwszych odszkodowań dla 10 tysięcy ofiar pracy przymusowej i obozów koncentracyjnych. Z tej okazji odbyła się w Kancelarii Premiera uroczystość z udziałem szefa niemieckiej fundacji "Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość", polskich negocjatorów i samych poszkodowanych. "Lata życia jakie im zrabowano, nie możemy cofnąć. Te pieniądze powinny być jednak symbolem uznania ich cierpień oraz naszej odpowiedzialności. Historia nie przemija, nie zostaje zapomniana, jest bowiem częścią świadomości żyjących dziś oraz przyszłych pokoleń " - mówił do obecnych Michael Jansen szef niemieckiej Fundacji: "Zwracam się z prośbą do obecnych tu byłych robotnic i robotników przymusowych III Rzeszy o przyjęcie wypłat odszkodowawczych jako zadośćuczynienia oraz znaku dobrej woli ze strony Niemiec. Ważne jest dla nas wszystkich, byśmy ze wspólnej historii, wyciągnęli naukę na przyszłość" – powiedział Jansen.

Premier Jerzy Buzek wręczył dyplomy i swoje laury osobom najbardziej zasłużonym dla sprawy odszkodowań. Wystąpił też do prezydenta Kwaśniewskiego o przyznanie odznaczenia Gerhardowi Schroederowi.

na zdjęciu: Bartosz Jałowiecki z Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie i Michael Jansen, szef Fundacji Pamięć Odpowiedzialność Przyszłość. Foto RMF Warszawa

09:05