Strażnicy miejscy w Kaliszu będą rywalizować o premię za największą liczbę wystawionych mandatów czy udzielonych pouczeń. Dla najgorszych przewidziana jest rozmowa z przełożonymi.

Nagrody są przewidziane dla 23 najaktywniejszych strażników. Pomysłodawcy akcji liczą, że dzięki premiom strażnicy będą wykonywać swoją pracę z większym zaangażowaniem. Zapewniają też, że mieszkańcy nie powinni obawiać się fali mandatów, ponieważ nie tylko one są brane pod uwagę przy ocenianiu strażników.