Amerykański stan Kalifornia wytoczył pierwszą sprawę sądową przeciwko elektronicznym śmieciom, czyli niepożądanej poczcie elektronicznej. Chce w ten sposób bronić Kalifornijczyków przed zalewem niechcianych maili, które są sprzeczne ze stanowym prawem.

Od 1998 roku osoby fizyczne i spółki nie mają w Kalifornii prawa wysyłać e-maili o charakterze handlowym do osób, które nie wyraziły na to zgody lub do osób, z którymi nie mają kontaktów osobistych bądź handlowych.

Postępowanie wszczęto przeciwko jednej ze spółek, zarzucając jej wysyłanie milionów nieproszonych listów reklamowych promujących książki i programy komputerowe.

W skardze złożonej w sądzie władze stanowe domagają się wydania zakazu właścicielom pozwanej firmy kontynuowania ich działalności oraz nałożenia kary w wysokości co najmniej dwóch milionów dolarów.

foto RMF

09:40