Władze Brzeszczy toczą spór z ekologami. Chodzi o obszar doliny Soły i Skawy, który według planów Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ma przecinać droga ekspresowa. Znajdujące się na tym terenie stawy rybne są jednym z największych siedlisk ptaków w Małopolsce.

Otoczone lasem i łąkami kandydują do europejskiej sieci Natura 2000, którą stanowią rejony cenne przyrodniczo.

Droga S-1, która planowo łączyłaby katowickie Pyrzowice, Bielsko-Białą i Cieszyn, na planach przechodzi przez jeden ze stawów. A na to organizacje ekologiczne nie chcą się zgodzić...

mówią Robert Wawręta, prezes Towarzystwa na rzecz Ziemii w Oświęcimiu, burmistrz Brzeszczy Teresa Jankowska oraz okoliczni mieszkańcy

Dolina Dolnej Soły jest nazywana krainą karpia i ślepowrona. To właśnie tam swoje siedliska ma ten rzadki gatunek ptaków, nie występujący w zachodnich krajach Unii Europejskiej.