Premier Mateusz Morawiecki powołał Sebastiana Skuzę na stanowisko zastępcy przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Skuza będzie odpowiedzialny za nadzór nad rynkiem kapitałowym oraz za prace Pionu Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym.

7 grudnia rezygnację z funkcji zastępcy przewodniczącego KNF złożył Rafał Mikusiński.

Sebastian Skuza jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych oraz doktorem nauk prawnych, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2020 roku był wiceministrem finansów odpowiedzialnym m.in. za obszar budżetowy, procesy zarządzania długiem Skarbu Państwa, budżet środków europejskich i finansowanie jednostek samorządu terytorialnego.

Skuza jest autorem lub współautorem ok. 160 publikacji w zakresie finansów publicznych, rynku finansowego, bankowości i stabilności finansowej.