Na ostatnim posiedzeniu w starym składzie Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Główna stopa NBP wynosi nadal nie mniej niż 3,50 procent. Takiej decyzji oczekiwał rynek.

RPP rozpoczęła cykl obniżek stóp procentowych w listopadzie ubiegłego roku. W tym czasie stopy spadły łącznie o 250 pkt bazowych.

W listopadzie ubiegłego roku Rada obniżyła stopy o 25 pkt bazowych. Na grudniowym oraz styczniowym posiedzeniu dokonała redukcji stóp po 75 pkt bazowych, a w lutym i w marcu obniżki wyniosły po 25 pkt bazowych. W kwietniu i maju stopy pozostawiono bez zmian. Ponownie obniżono je w czerwcu - o 25 pkt bazowych - i od tego czasu ich poziom się nie zmienił.

Ostatnia decyzja RPP oznacza, że stopa siedmiodniowych interwencji będzie wynosić nadal 3,50 procent, stopa lombardowa 5,00 procent, redyskontowa 3,75 procent, zaś depozytowa 2,00 procent.