Parlament Europejski odrzucił apel wystosowany we wtorek przez 120 eurodeputowanych. Chcieli oni doprowadzić do uchwalenia zakazu wydobycia gazu łupkowego w Unii Europejskiej. PE poparł też raport o wpływie wydobycia gazu na środowisko, przygotowany przez Bogusława Sonika.

Przeciwko raportowi Sonika głosowała Solidarna Polska i PiS. Zdaniem obu ugrupowań, dokument otwiera drogę do zaostrzeń przepisów regulujących eksploatację surowca z łupków. Może to doprowadzić do zwiększenia kosztów wydobycia, a nawet do jego zablokowania.

Do wyników środowego głosowania odniósł się komisarz UE ds. środowiska Janez Potocznik. Przed nami stoi wyzwanie właściwych i wyważonych wyborów. Badania wskazują, że jest szereg niepewności lub luk w obecnej legislacji UE i Komisja zamierza stworzyć w przyszłym roku ramy, by zarządzać ryzykiem, odpowiedzieć na regulacyjne niedociągnięcia oraz by zapewnić maksimum jasności i przewidywalności dla operatorów rynkowych i obywateli UE - oświadczył komisarz.

Tusk: To tylko opinia

Premier Donald Tusk, proszony przez dziennikarzy o komentarz do głosowania w PE powiedział, że trzeba pamiętać o tym, iż nie są to rozstrzygnięcia o charakterze prawnym i definitywnym, tylko opinia wyrażana przez Parlament Europejski. Będziemy konsekwentnie przekonywać Europę do sensu wydobywania i eksploatowania złóż gazu łupkowego. Rozmawiałem o tym ostatnio z szefem Komisji Europejskiej Jose Manuelem Barroso, zwracając uwagę, by Komisja strzegła projektu gazu łupkowego przed lobbingiem tych, którzy z różnych powodów nie chcieliby, aby gaz łupkowy stał się alternatywnym źródłem energii - powiedział Tusk.

We wrześniu poprawka nie przeszła

Raport Bogusława Sonika był głosowany w komisji PE ds. środowiska we wrześniu. Choć wówczas nie przeszła poprawka apelująca o zakaz wydobywania gazu z łupków w UE, to korzystna dla zwolenników tego surowca wymowa raportu została osłabiona. W efekcie przegłosowanych poprawek, raport nakazuje ostrożność w wydobyciu gazu łupkowego w UE i postuluje o zakaz szczelinowania hydraulicznego (metoda wydobycia gazu łupkowego) na terenach wrażliwych, np. na terenie kopalni czy ujęć wody pitnej.