Zatrudnianie nowych pracowników może być trochę tańsze. Wystarczy zwolnić kandydata ze wstępnych badań lekarskich, jeśli ma wykonywać taką samą pracę, jak w poprzedniej firmie. Resort gospodarki już nad tym pracuje - informuje "Puls Biznesu".

Koncepcja ma już postać konkretnych przepisów. Miałyby one zmienić art. 229 par. 1 Kodeksu pracy i wprowadzić regułę, że z badań wstępnych będą zwolnione już nie tylko osoby ponownie przyjmowane do pracy przez tego samego pracodawcę w ciągu 30 dni od rozwiązania poprzedniej umowy o pracę (tak jest od wiosny 2011 r.), ale także kandydaci zatrudnieni wcześniej w innych firmach.

W obu przypadkach warunkiem ma być angaż na takie samo stanowisko pracy lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy oraz ważność wydanego wcześniej orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do takiej pracy. Jest jednak pewien wyjątek: nie będzie takich zwolnień dla osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

INTERWENCJA RMF FM. Nasi dziennikarze pomogą Wam rozwiązać problem. Czekamy na Wasze zgłoszenia.

(MRod)