Kredytobiorca, który napotka problemy z realizacją wniosku o wakacje kredytowe lub uważa, że bank narusza jego prawa, w pierwszej kolejności powinien złożyć reklamację - radzi Rzecznik Finansowy w poradniku poświęconym mechanizmowi wakacji kredytowych. Od dziś można składać wnioski o wakacje kredytowe, czyli możliwość zawieszenia spłaty raty kredytu hipotecznego przez maksymalnie 8 miesięcy w tym i przyszłym roku. Dotyczy to osób, które zaciągnęły kredyt w złotych na własny cel mieszkaniowy.

Na stronie Rzecznika Finansowego opublikowano poradnik opisujący przykładowe problemy i wątpliwości kredytobiorców związane z możliwością skorzystania z wakacji kredytowych.

Podkreślono w nim, że jeśli kredytobiorca chce skorzystać z wakacji kredytowych jeszcze w sierpniu, powinien poinformować o tym bank składając wniosek o wakacje kredytowe. "Jeśli bank nie otrzyma wniosku do dnia płatności raty, pobierze środki z konta kredytobiorcy na dotychczasowych zasadach. Istotna jest chwila, w której do banku dotrze wniosek o wakacje kredytowe" - wskazano.

Wyjaśniono, że jeżeli jest kilku kredytobiorców, wniosek powinni podpisać wszyscy, natomiast w formularzu elektronicznym powinni być wszyscy wskazani.

Kredytobiorca sam może przygotować wniosek o wakacje kredytowe

Jeśli bank nie udostępni formularza wniosku, kredytobiorca może samodzielnie przygotować takie pismo

Wniosek o wakacje kredytowe powinien zawierać co najmniej: 

- oznaczenie kredytobiorcy (dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania czy numer PESEL),

- oznaczenie kredytodawcy (dane identyfikujące kredytodawcę takie jak nazwa banku), 

- oznaczenie umowy (np. nazwa/numer umowy i/lub data jej zawarcia), 

- wskazanie okresu lub okresów zawieszenia spłaty kredytu (można wskazać we wniosku jeden lub kilka okresów, w których kredytobiorca zamierza korzystać z wakacji kredytowych) oraz oświadczenie, że wniosek dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. 

Kredytobiorca powinien złożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W treści oświadczenia należy zamieścić sformułowanie: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

Prawo do reklamacji

W poradniku przekazano, że jeśli kredytobiorca napotka problemy z realizacją wniosku o wakacje kredytowe lub uważa, że bank narusza jego prawa lub interesy, w pierwszej kolejności powinien złożyć reklamację. Bank powinien odpowiedzieć na reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach bank może wydłużyć termin na udzielenie odpowiedzi do 60 dni.

Jeśli bank nie uzna roszczeń lub w ogóle nie udzieli odpowiedzi na reklamację (ewentualnie udzieli odpowiedzi, ale z przekroczeniem terminów), kredytobiorca może złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego o podjęcie działań w indywidualnej sprawie. Do wniosku do Rzecznika Finansowego należy dołączyć dokumentację sprawy, w tym kopię złożonej reklamacji i odpowiedź banku - podano w poradniku.

Kłopoty przy składaniu wniosków o wakacje kredytowe

Od rana na adres fakty@rmf.fm dostajemy sygnały o problemach przy składaniu wniosków o wakacje kredytowe.

Słuchacze RMF FM skarżą się m.in. na kłopoty z przeciążonymi serwerami. Osoby, które zdecydowały się złożyć wniosek przez internet, mają problemy z błędami, które wyskakują po wejściu w zakładkę "Wnioski". Niektórym znika sam wniosek, niektórym nawet cała zakładka - informuje dziennikarka RMF FM Anna Zakrzewska. 

U innych pokazują się komunikaty: "Nie udało się pobrać danych". Do tego kontakt z infolinią niektórych banków czy przez czat jest praktycznie niemożliwy.

Dostajemy sygnały, że w niektórych bankach klienci słyszą ostrzeżenie, że mogą stracić prawo do wcześniejszej spłaty kredytu

Premier: Takie zachowanie banków jest niedopuszczalne

Na dzisiejszej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki został zapytany o przypadki, w których banki utrudniają składanie wniosków o wakacje kredytowe.

Już jest interwencja prezesa UOKiK, ponieważ takie zachowanie banków jest absolutnie niedopuszczalne. Będziemy szukać tego typu zachowań i je piętnować, ponieważ banki muszą się stosować do regulacji, które zostały przyjęte przez rząd PiS i przez polski Sejm - powiedział Morawiecki.

Słyszałem o takich zachowaniach, że banki próbują zniechęcać. Szanowni rodacy, zgłaszajcie takie przypadki do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wiem, że on już stara się przekierować znaczne siły kadrowe, eksperckie i analityczne, by wyłapywać tego typu przypadki. Na pewno będą stosowane surowe kary w przypadku łamania prawa - mówił. 

Jak działają wakacje kredytowe?

Zgodnie z ustawą ws. wsparcia kredytobiorców, wakacje kredytowe pozwolą na odroczenie spłaty kredytu hipotecznego udzielonego w polskiej walucie łącznie przez 8 miesięcy: po 2 miesiące w trzecim i czwartym kwartale tego roku i po 1 miesiącu w każdym z czterech kwartałów przyszłego roku. Okres kredytowania wydłuży się o liczbę miesięcy, kiedy skorzystało się z zawieszenia spłaty kredytu.

Zawieszenie spłaty dotyczy zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu. Jedyne opłaty, jakie mogą się w tym czasie pojawić, to opłaty ubezpieczeniowe.

Wakacje kredytowe przysługują każdemu, niezależnie od dochodu. Jedynym warunkiem jest poprawne wypełnienie wniosku, czyli wpisanie wszystkich potrzebnych informacji.

Co ważne - wakacje kredytowe możemy wziąć tylko wtedy, kiedy kredyt dotyczy nieruchomości, w której sami mieszkamy. Trzeba wypełnić takie oświadczenie. Jeśli więc mamy kredyt na mieszkanie, które komuś wynajmujemy, urlopu od spłaty nie będzie.

Rady ekspertów

Wczoraj w Faktach RMF FM i na naszej stronie prawnicy i eksperci z kancelarii Prosperitas odpowiadali na pytania słuchaczy RMF FM ws. wakacji kredytowych. 

Wątpliwości było wiele - m.in. co w sytuacji, gdy w mieszkaniu ma się także zarejestrowaną działalność gospodarczą; czy wakacje kredytowe obniżają naszą zdolność kredytową; co jeśli podczas wakacji kredytowych sprzedamy mieszkanie; jak udowodnić, że mieszkanie przeznaczone jest na cele mieszkaniowe.

Odpowiedzi ekspertów na te i wiele innych pytań znajdziecie >>>TUTAJ<<<.

Czym są wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe to "urlop" od kredytu hipotecznego, czyli możliwość zawieszenia jego spłaty. Okresu zawieszenia spłaty kredytu nie wlicza się do okresu kredytowania. A to oznacza, że okres kredytowania przedłuża się o miesiące, w których spłata kredytu była zawieszona.

W okresie zawieszenia kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy. Nie płaci więc raty kapitałowo-odsetkowej. Jeśli jednak kredyt jest ubezpieczony, to będzie ponosił w tym okresie opłaty z tytułu umowy ubezpieczenia.

Jak działają wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe to możliwość zawieszenia spłaty nawet 8 rat. To kredytobiorca indywidualnie decyduje o liczbie zawieszonych rat. Z wakacji kredytowych można skorzystać na poniższych zasadach:

 • maksymalnie 2 raty w okresie 1 sierpnia - 30 września 2022 r.;
 • maksymalnie 2 raty w okresie 1 października - 31 grudnia 2022 r.;
 • maksymalnie 4 raty w 2023 roku - po jednej racie w każdym z kwartałów.

Kto może wystąpić o wakacje kredytowe?

Warunek 1 - Kredyt w PLN

 • Z wakacji kredytowych może skorzystać kredytobiorca hipoteczny, który posiada kredyt w PLN.
 • Możliwości takiej nie mają natomiast osoby, które mają kredyty hipoteczne w innych walutach.

Warunek 2 - Własny cel mieszkaniowy

 • Wakacje kredytowe dotyczą osób, które nabyły nieruchomość na własny cel mieszkaniowy, czyli po to by w niej zamieszkać.
 • Nie dotyczą natomiast osób, które nabywają mieszkania na wynajem, zarówno w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jak i prywatnie.
 • Wakacje kredytowe przysługują tylko na jeden kredyt - właśnie ten zaciągnięty na własny cel mieszkaniowy. Jeśli kredytobiorca ma kredyt na dwie nieruchomości na cele mieszkaniowe, to z wakacji kredytowych może skorzystać tylko względem jednego wybranego kredytu.
 • Wakacje kredytowe przysługują również osobie, która zaciągnęła kredyt na budowę domu, a także na zakup samej ziemi na cele budowlane. Pod warunkiem, że kredyt ten został zaciągnięty na własne cele mieszkaniowe.

Warunek 3 - Termin zaciągnięcia i zakończenia kredytu

 • Wakacje kredytowe dotyczą kredytów zaciągniętych przed 1 lipca 2022 r., których termin spłaty kończy się co najmniej po upływie 6 miesięcy od tej daty.

Jak zawnioskować o wakacje kredytowe?

 • Wniosek o wakacje kredytowe składa się do banku, który udzielił kredytu hipotecznego.
 • Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej, na formularzu lub bez niego - w zależności od tego jakie funkcjonalności udostępni bank.
 • Ministerstwo Finansów nie wydaje rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku.
 • Wnioski można składać od 29 lipca br., bo tego dnia przepisy wchodzą w życie.
 • Żeby skorzystać z wakacji kredytowych w danym miesiącu trzeba złożyć wniosek przed dniem spłaty raty kapitałowo-odsetkowej za ten miesiąc (również w weekend przy wykorzystaniu bankowości elektronicznej). Niektóre banki deklarują, że możliwe będzie złożenie wniosku również w dniu spłaty raty.
 • Kredytobiorca sam decyduje, przez ile miesięcy chce korzystać z wakacji kredytowych. Przy czym może złożyć wniosek jednorazowo - za cały okres, jego część lub składać pojedyncze wnioski na każdy z wybranych miesięcy.
 • Bank potwierdzi przyjęcie wniosku w ciągu 21 dni od daty jego otrzymania. Wskaże przy tym okres, na który zawieszona została spłata kredytu a także wysokość opłat, które trzeba uregulować z tytułu ubezpieczenia kredytu. Brak potwierdzenia nie wpływa na rozpoczęcie okresu zawieszenia.
 • Środki "zaoszczędzone" w trakcie wakacji kredytowych można wykorzystać do nadpłacenia kredytu hipotecznego.