Ośrodki pomocy społecznej na Dolnym Śląsku od września nie dostają pieniędzy na wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych. Dla wielu rodzin pieniądze te stanowią większą cześć miesięcznego budżetu.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki nie przelał pieniędzy na konta MOPS-ów. Rzeczniczka wojewody przyznaje, że zdarzają się poślizgi z przelewami.

Gminy wypłacają wtedy zasiłki ze swojej kasy. W komfortowej sytuacji są mieszkańcy Wrocławia, do których pieniądze docierają bez opóźnień.

Wielu małych gmin nie stać jednak na takie swoiste pożyczki i pomoc dla najbiedniejszych dociera ze sporym opóźnieniem.

Foto: Archiwum RMF

09:40