Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zbadał największe działające w Polsce linie lotnicze. Okazuje się, że wiele z nich stosuje zakazane praktyki – do najnowszego raportu UOKiK dotarł reporter RMF FM Daniel Matolicz z redakcji ekonomicznej.

Najczęściej wytykana nieprawidłowość to brak pełnej i rzetelnej informacji o cenie biletu. Takie praktyki stosują nie tylko tanie linie lotnicze.

Niektóre linie lotnicze w przypadku zagubienia lub uszkodzenia bagażu wymagają od pasażera przedstawienia dowodu zakupu. Tymczasem zagubiona walizka mogła zostać np. podarowana. Pasażerowie są zbyt późno informowani o zmianie godziny wylotu. Mało tego, niektóre linie w ogóle nie informują o tym, że trzeba wcześniej stawić się na lot. W efekcie tego pasażerowie czasami się spóźniają.

Trzeba upomnieć się o swoje prawa

Klient ma prawo do wystąpienia o odszkodowanie za zniszczenie, uszkodzenie, opóźnienie lotu lub utratę bagażu podczas lotu. Roszczenia dotyczące uszkodzonego bagażu należy zgłosić w terminie 7 dni od daty jego odbioru, a w przypadku bagażu opóźnionego w terminie 21 dni.

Jeżeli opóźnia się lot pasażerowie mają prawo do bezpłatnych posiłków, napojów oraz innych świadczeń. W razie potrzeby przewoźnik musi zapewnić także hotel. Jeżeli odmówi, należy jak najszybciej złożyć pisemną skargę – radzi UOKiK. Pomocy należy szukać w komisji ochrony praw pasażerów, która działa przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego lub w Europejskim Centrum Konsumenckim.