Wynagrodzenie w firmach zagranicznych jest aż o 72 procent wyższe niż w rodzimych przedsiębiorstwach - donosi "Dziennik Gazeta Prawna". Według danych GUS, w 2011 roku firmy z większościowym kapitałem zagranicznym płaciły swoim pracownikom przeciętnie prawie 4,5 tysiąca złotych, a polskie - ponad 2,6 tysiąca.

Zobacz również:

Różnice w wynagrodzeniach potwierdza również raport płacowy firmy Advisory Group TEST Human Resources. I tak na przykład dyrektor generalny w polskim przedsiębiorstwie mógł zarobić w ubiegłym roku 25,7 tysiąca złotych miesięcznie, a w zagranicznym - ponad 34,4 tysiąca. Pensja kierownika ds. personalnych w polskiej firmie mogła zaś wynieść blisko 6 tysięcy złotych, a w zagranicznej - ponad 9,5 tysiąca.
Na niższych stanowiskach te dysproporcje były mniejsze. Na przykład różnica w pensjach specjalistów ds. badań i rozwoju wynosiła nieco ponad 400 złotych.

Jak twierdzą eksperci, wyższe wynagrodzenia w zagranicznych firmach wynikają z tego, że są one bardziej wydajne, mają często lepsze wyposażenie techniczne i nowocześniejsze technologie, a poza tym działają często w sektorach gospodarki, które są bardziej rentowne. Ponadto tacy pracodawcy mają na ogół większe wymagania wobec pracowników, co rekompensują zarobkami.