W Trójmiejskim Parku Krajobrazowym powstała ponad kilometrowa ścieżka zapewniającą kontakt z przyrodą osobom z niepełnosprawnościami. Są na niej m.in. specjalne tablice dotykowe, płaskorzeźby i murale. Stworzono też aplikację na telefon.

Trasa ma 1100 metrów. Powstała w Zajęczej Dolinie w pobliżu Szpitala Dziecięcego na Polankach. To dziesięć punktów dydaktycznych oraz trzy tablice informacyjne. 

Podczas zajęć osoby niepełnosprawne mają bezpośredni kontakt z przyrodą. Mogą dotknąć drzew, liści i owoców czy poznać fakturę kory. Dowiadują się, jak grube czy wysokie są rosnące tam drzewa. Powstały punkty odpoczynkowe - to tzw. przysiadaki, są też ławki. Dla osób niewidomych lub niedowidzących zamontowano tablicę dotykową, która ułatwia poznanie unikatowej rzeźby terenu.

Powstała także bezpłatna aplikacja na telefon pod nazwą Zajęcza Dolina. Zawiera moduł przygotowany w polskim języku migowym oraz moduł z tekstem łatwym do czytania. Standardowy moduł jest czytany przez lektora.

W aplikacji znajdziemy także scenariusze zajęć. Mogą być wykorzystane przez nauczycieli, którzy chcą skorzystać ze ścieżki niezależnie.

Pracownicy parku oraz Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej zostali przeszkoleni w udzieleniu pierwszej pomocy, organizacji wydarzeń oraz pracy z osobami ze szczególnymi potrzebami.

Opracowanie: