Modląc się do św. Brata Alberta, artysty i społecznika, który odszedł do nieba sto lat temu, w dzień Bożego Narodzenia 1916 roku, składam życzenia.

Bezdomnym schronienia ciepłego

Smutnym nadejścia radości

Zapracowanym kilku dni wolnego

Samotnym wielu gości

 

Emigrantom powrotu do ojczyzny

Prześladowanym solidarności

Zranionym zagojenia blizny

Obojętnym poranka wrażliwości

 

Młodym rodzinom kąta własnego

Dziadkom wnuków obecności

Rodzicom przejęcia życia poczętego

Chorym i niepełnosprawnym czułości

 

Społecznikom udanych akcji

Dobroczyńcom uśmiechów wdzięczności

Dającym "wdowi grosz" satysfakcji

Wolontariuszom wytrwałości

 

Wierzącym odnowienia wiary

Niewierzącym pozytywnych wartości

Rządowi i opozycji spuszczenia pary

Księżom większej wyrozumiałości

 

Europie odrodzenia duchowego

Politykom odejścia od poprawności

Rodakom patriotyzmu szczerego

Kresowianom zachowania polskości

 

Każdemu więcej czasu dla rodziny

Stałej pracy i wzajemnej życzliwości

A od Betlejemskiej Dzieciny

i Brata Alberta nadziei i miłości

 

Wigilia Bożego Narodzenia Roku 2016