Niezwykłą podróż zamierza odbyć pewien Włoch. Jutro wyruszy na rowerze

z Wenecji do Moskwy. Trzy tysiące kilometrów, dzielące oba miasta,

planuje pokonać w 20 dni. W wyprawie towarzyszyć mu będą dwaj koledzy.

Po drodze cała trójka odwiedzi dziewiętnaście miast w sześciu

państwach.

"Mimo, że Europa Środkowa i Wschodnia geograficznie jest nam bliska, to

jednak historia uczyniła ją bardzo odległą" - powiedział jeden z

uczestników ekspedycji.