Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. Tak jak co roku od 1990. W tym dniu ekolodzy oraz organizacje zajmujące się odzyskiem surowców będą promować postawy proekologiczne, w tym przede wszystkim segregację śmieci. A my proponujemy Wam zabawę - quiz. Co wiesz o swojej planecie?

Jak informuje Główny Urząd Statystyczny, w Polsce powierzchnia lasów to 9,2 mln ha. Lasy i zadrzewienia zajmują 31 proc. powierzchni kraju. 1 proc. powierzchni Polski zajmują parki narodowe, jest ich 23. Parki zajmują ponad 23 tys. ha, zieleńce - 10 tys. ha, zieleń uliczna - 14,5 tys. ha, a zieleń osiedlowa - 24 tys. ha.

Według danych za 2014 r. w Polsce wytwarza się rocznie 142 mln ton odpadów, z czego 7 proc. stanowią odpady komunalne. 11,45 proc. energii zużywanej w Polsce pochodzi ze źródeł odnawialnych, a na ochronę środowiska przeznaczamy rocznie ponad 14 mld zł.