Spółka Geotermia Podhalańska (GP) podpisała dziś umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie dotacji na rozbudowę systemu geotermalnego. GP otrzyma na ten cel 52,6 mln złotych dofinansowania, a koszt całości inwestycji wyniesie ponad 88 mln złotych. Ma ona zostać zrealizowana do końca 2025 roku.

Spółka Geotermia Podhalańska S.A. otrzymała dofinansowanie w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej S.A. w ramach programu 5.9 Polska Geotermia Plus. Część 1) Geotermia Głęboka. Źródłem finansowania wkładu własnego będzie dokapitalizowanie Geotermii przez NFOŚiGW.

O inwestycji

Nowy odwiert ma zwiększyć wykorzystanie zasobów geotermalnych dla uzyskania większej produkcji energii cieplnej ze źródeł odnawialnych, co pozwoli na dalszy rozwój Geotermii Podhalańskiej przy jednoczesnym pozytywnym wpływie na jakość powietrza w regionie.

Złoża z nowego otworu produkcyjnego Bańska PGP-7 będą ujęte z wód termalnych z utworów mezozoicznych podłoża niecki podhalańskiej. Będzie miał on długość ponad 4 km pod poziomem gruntu, a temperatura wydobywanej wody ma mieć ok. 85 stopni Celsjusza przy wydajności eksploatacyjnej ok. 350 metrów sześciennych na godzinę. Wody te będą wykorzystane do celów grzewczych w instalacji ciepłowniczej PEC Geotermia Podhalańska S.A. Da to możliwość podłączenia kolejnych odbiorców.

Inwestycja zakłada także budowę rurociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zakup i montaż czterech wymienników ciepła, budowę chłodni wentylatorowych oraz rozbudowę sieci i przyłączy ciepłowniczych.

Szacuje się, że dzięki budowie nowego odwiertu produkcyjnego Bańska PGP-7 i zamontowaniu wymienników ciepła dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej z ciepłowni geotermalnej wzrośnie o niemal 15 MWt. Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia tzw. "niskiej emisji". Efektem projektu będzie zmniejszona emisja gazów cieplarnianych do atmosfery, zmniejszenie zapotrzebowania na zasoby naturalne oraz zastąpienie paliw opałowych nieprzyjaznych środowisku na rzecz odnawialnych źródeł energii.

Anna Moskwa: To 30 lat geotermii polskiej

W ceremonii podpisania umowy połączonej z uroczystością 30-lecia PEC Geotermia Podhalańska S.A. uczestniczyła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Można powiedzieć, że 30 lat Geotermii Podhalańskiej to 30 lat geotermii polskiej, bo to najstarsza nasza geotermia, która ma wiele zasług na rzecz rozwoju wszystkich geotermii w Polsce. To inwestycja ważna; z naszych zasobów geotermalnych, gdzie tylko niewielki procent gazu uzupełnia jej efektywność, ale bez tego uzupełnienia, też by działała bardzo dobra. To jest nasz ogromny potencjał i tego potencjału w Polsce mamy dużo - mówiła minister Moskwa podczas uroczystości w Bańskiej Niżnej.

Moskwa zaznaczyła, że 50 proc. powierzchni Polski to potencjał geotermalny.

Wpływa coraz więcej wniosków na budowę kolejnych odwiertów i przeznaczonych jest coraz więcej środków na ten cel. Jest też coraz większa odwaga gmin na realizację tych inwestycji, ale jeszcze dużo przed nami. Nie spoczniemy, póki tych 50 proc. nie wykorzystamy - zapowiadała minister.

Główny Geolog Kraju Piotr Dziadzio powiedział, że na prace związane z udostępnianiem wód geotermalnych w Polsce wydano już ponad 1,2 mld złotych.

To spektakularne kwoty które pokazują, że inwestujemy i będziemy inwestować. Choć są to drogie inwestycje, to w efekcie końcowym, w produkcji ciepła są najtańsze - mówił Dziadzio.

Przypomniał on, że już 180 lat temu Ludwik Zejszner odkrył na zakopiańskiej Jaszczurówce źródła geotermalne.

Geotermia Podhalańska. O spółce

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A. powstało z inicjatywy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w 1993 roku. NFOŚiGW jest głównym akcjonariuszem spółki - posiada 90,99 proc. akcji.

Obecnie Geotermia Podhalańska dostarcza ciepło i ciepłą wodę do 1870 obiektów w czterech gminach - Szaflary, Biały Dunajec, Poronin i Zakopane. Większość - ponad 1 tys. to domy jedno- i wielorodzinne. Na resztę składają się budynki usługowe i użyteczności publicznej oraz hotele i pensjonaty.

Wśród instytucjonalnych odbiorców są m.in.: Tatrzański Park Narodowy, Zakopiańskie Termy, zakopiański Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych czy starostwo powiatowe.

W Zakopanem geotermia zaspokaja 40 proc. rynku ciepłowniczego. Roczne wydobycie wody geotermalnej wynosi tu ok. 5 mln metrów sześciennych.