"Znaczki Ukrainy" - to tytuł nowej wystawy we wrocławskim Muzeum Poczty i Telekomunikacji. Zobaczymy tam znaczki pocztowe wydane przez ukraińską pocztę. Pokazano na nich tradycje ludowe, kulturę i sztukę, bogatą faunę oraz florę tego kraju.

Chcieliśmy pokazać trochę historii i kultury Ukrainy jako naszego sąsiada. W tej chwili mamy bardzo wielu odwiedzających z Ukrainy. A znaczki ukraińskie są bardzo ciekawe, kolorowe i piękne pod względem ilustratorskim - podkreśla Agata Matyschok-Nyckowska z Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu.

Historia poczty ukraińskiej jest bardzo mocno związana z historią Poczty Polskiej. Pierwsze zaczątki poczty to jest połowa XVI wieku, kiedy Ukraina należała do Rzeczpospolitej Obojga Narodów. I w momencie ustanowienia poczty w Rzeczpospolitej, objęła tereny również Ukrainy - dodaje.

Znaczki prezentowane na ekspozycji są wydane po 2000 roku. Znajdują się w naszych zbiorach dzięki temu, że Ukraina przesyła swoje znaczki do Światowego Związku Pocztowego, skąd one trafiają do wszystkich państw członkowskich. Natomiast znaczki ukraińskie były wydawane dużo wcześniej, w 1917 roku - mówi Matyschok-Nyckowska.

Na znaczkach pokazaliśmy przede wszystkim tradycje ludowe. Budownictwo, rzemiosło, tradycyjne instrumenty muzyczne i piękne stroje ludowe oraz tańce. Pokazujemy też geografię Ukrainy. Jest tam ponad 56 parków narodowych. Są także bajki, baśnie i legendy ukraińskie - dodaje.

Wystawę "Znaczki Ukrainy" będzie można zobaczyć do 5 styczna 2024 roku.