​Suchy zbiornik Krosnowice na potoku Duna w gminie Kłodzko na Dolnym Śląsku został w piątek oddany do użytku. To jeden z czterech polderów budowany przez Wody Polskie na Ziemi Kłodzkiej. Zbiornik ma wzmocnić ochronę przeciwpowodziową Kłodzka.

W ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły na Ziemi Kłodzkiej powstały lub powstają cztery suche zbiorniki przeciwpowodziowe: w Roztokach, Boboszowie, Krosnowicach i Szalejowie Górnym. Budowa tego ostatniego dobiega końca.

"Łączna pojemność retencyjna wszystkich czterech polderów wynosi ponad 16 mln metrów sześciennych i bezpośrednio ochroni 1200 okolicznych mieszkańców. 

Na ostatnim z budowanych obiektów w Szalejowie roboty mają się zakończyć w ostatnim kwartale tego roku" - podał w piątek Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW) we Wrocławiu.

Pojemność oddanego w piątek do użytku zbiornika Krosnowice ma 1,9 mln metrów sześciennych. Jego budowa trwała pięć lat, a koszt inwestycji wyniósł blisko 175 mln zł, z czego 43 mln zł to dofinansowanie ze środków unijnych.

RZGW we Wrocławiu podał w komunikacie, że zbiornik Krosnowice wraz ze zbiornikiem w Szalejowie Górnym tworzą system służący zarządzaniu przepływem wód wezbraniowych. 

"Wszystkie cztery poldery będą przechwytywać i redukować falę powodziową. Obiekty są w pełni zautomatyzowane i wyposażone w system przekazywania danych z możliwością sterowania lokalnego, z centrum zarządzania zbiornikami w Kotlinie Kłodzkiej, jak i z Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu" - podano w komunikacie.

Budowa wszystkich czterech zbiorników na Ziemi Kłodzkiej kosztowała ponad 976 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności wyniosło niespełna 370 mln zł.