Funkcjonariusze dolnośląskiej Krajowej Administracji Skarbowej przejęli 4 tys. płynów służących do napełniania e-papierosów (tzw. e-liquidów) bez polskich znaków akcyzy. Gdyby nielegalne wyroby trafiły do sprzedaży, straty budżetu państwa wyniosłyby blisko 86 tys. zł z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego.

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu podczas kontroli prawidłowości oznakowania płynów do e-papierosów sprzedawanych na stoiskach handlowych w Świdnicy i Jaworze, wykryli 4 tys. nielegalnych płynów do e-papierosów. 

Część płynów nie posiadała na etykietach składu oraz jakichkolwiek oznaczeń handlowych.

Gdyby nielegalne wyroby trafiły do sprzedaży, straty budżetu państwa wyniosłyby blisko 86 tys. zł z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego.

Zatrzymany towar został zajęty do postępowania karno-skarbowego i zostanie poddany badaniom laboratoryjnym na zawartość substancji niedozwolonych w płynach do e-papierosów.

Funkcjonariusze przypominają, że nielegalne wyroby do e-papierosów nie spełniają norm jakościowych, a także w swoim składzie mogą zawierać toksyczne substancje. Zagrażają naszemu zdrowiu i życiu.