​Unikatowy zabytek z epoki brązu odnaleziono w gminie Żarów na Dolnym Śląsku. To siekierka - informuje Żarowska Izba Historyczna. Według niej liczy sobie być może ok. 3800 lat.

Prace poszukiwawcze w gminie Żarów na Dolnym Śląsku prowadzi Żarowskie Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne "Aureus". 18 marca odnalezione został - jak napisano - bardzo unikatowy zabytek, pochodzący z wczesnej epoki brązu.

To siekierka z brązu, która ma niecałe 7 cm długości i ostrze o szerokość 2 cm. Zabytek przynależy do tzw. kultury unietyckiej, a chronologicznie datowany jest na wczesną epokę brązu (lata 1800-1600 p.n.e.) - poinformowała Żarowska Izba Historyczna.

Stanowi niezwykle rzadko spotykany okaz na ziemiach polskich. Podobnej wielkości egzemplarze zostały odkryte jedynie na Opolszczyźnie we Włodzieninie i Kopernikach - dodano.

Nie pierwsze znalezisko

Znalezisko jest drugim śladem społeczności kultury unietyckiej na Ziemi Żarowskiej - przekazała Izba. Wcześniej w pobliżu Przyłęgowa odkryto stanowisko z epoki brązu.

Jak dodano, mogło zostać wzniesione w ciągu XVII stulecia p.n.e. przez społeczności tzw. kultury unietyckiej. Obiekt mógł pełnić funkcje społeczno-gospodarcze lub społeczno-religijne.