Miasto sfinansuje projekt tunelu pod Dworcem Wschodnim a PKP PLK włączą ten projekt w dokumentację przebudowy stacji Warszawa Wschodnia. Jak poinformował Urząd Miasta Warszawy podpisano porozumienie w tej sprawie.

Stacja Warszawa Wschodnia ma być docelowo najważniejszym węzłem przesiadkowym po prawej stronie Wisły, integrującym kolej dalekobieżną i podmiejską, metro, tramwaje, autobusy miejskie i ponadregionalny transport autobusowy.

Projekt tego węzła powstaje na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego, a opracowanie jest dofinansowane ze środków unijnych.

Planowana gruntowna przebudowa stacji Warszawa-Wschodnia jest najlepszym momentem na równoległą przebudowę układu ulicznego i budowę tunelu.

Przedsięwzięcie jest elementem nowej koncepcji zagospodarowania Trasy Tysiąclecia, która połączy Pragę-Północ z Pragą-Południe. Przez lata planowano budowę szerokiej arterii, która nigdy nie powstała, teraz miasto planuje wytyczenie lokalnej drogi dla ruchu samochodowego oraz trasy dla tramwaju i połączenie całości terenu ciągiem dróg rowerowych i pieszych.

W tunelu ma być poprowadzona ulica po jednym pasie w każdym kierunku, dodatkowe pasy pojawią się w obrębie samych skrzyżowań z Kijowską i Żupniczą. Po zachodniej stronie ulicy - bliżej Dworca Wschodniego - będzie miejsce na linię tramwajową i przystanek umiejscowiony przed samym wlotem do tunelu z bezpośrednimi wejściami na perony podmiejskie, 6 i 7. Takie ulokowanie przystanku spowoduje, że pasażerowie tramwaju zainteresowani przesiadką na pociąg nie będą musieli przekraczać jezdni. Po obu stronach układu będą chodniki i drogi dla rowerów.