Alarmująca sytuacja w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku. Wstrzymane zostały przyjęcia na oddział dziecięco-młodzieżowy. To przez krytyczne przekroczenie liczby osób jednocześnie hospitalizowanych w placówce.

Miejsc na oddziale jest 46, a pacjentów, zdecydowanie więcej, bo 76. To o 30 osób za dużo niż może pomieścić szpital.

Władze placówki podkreślają, że w ciągu ostatnich 3 lat i tak zwiększyli już liczbę miejsc hospitalizacji z 35 do 46. Prowadzą wiele programów wsparcia dziennego. Otwarty został Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej, Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz Oddział Dziecięcy dla Dzieci i Młodzieży. Mimo to oddział psychiatryczny dzieci i młodzieży jest permanentnie przepełniony.

Jak podkreśla szpital, z miesiąca na miesiąc sytuacja pogarsza się, a co niepokoi, zbyt duża liczba przebywających w szpitalu dzieci utrudnia możliwość zapewnienia im bezpieczeństwa oraz należytej opieki i terapii. 

Jednocześnie brakuje miejsc, gdzie można przekierować małoletnich pacjentów, bo podobna sytuacja dotyczy wszystkich oddziałów dziecięco-młodzieżowych w całej Polsce.

Sytuacja, w której się znajdujemy to obraz trwającego od lat ogólnopolskiego kryzysu psychiatrii dziecięcej - mówią władze placówki i apelują o jak najszybsze rozwiązania systemowe na poziomie ogólnopolskim.Opracowanie: