​Mieszkańcy Gdyni zapłacą większy podatek od nieruchomości. Dziś uchwałę w tej sprawie przyjęła rada miasta. Stawki w 2023 roku będą wyższe od tych z roku poprzedniego o ponad 10 procent.

Podatek od nieruchomości to jedno z podstawowych źródeł dochodów gminy. Reguluje go ustawa o samorządzie gminnym oraz ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Górną granicę stawki podatku od nieruchomości co roku wyznacza wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 15 lipca 2022 r. wynosi on aktualnie 111,8. Oznacza to, że samorządy nie mogą podnieść podatku na 2023 rok o więcej niż 11,8 proc.

Podatek uzależniony jest od wielkości i rodzaju nieruchomości. Stawka dla posiadaczy mieszkań lub domów wzrośnie do 1 zł za m2 powierzchni użytkowej lokalu. Wcześniej było to 89 gr. Większe kwoty zapłacą także właściciele lokali, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Tu podatek idzie w górę o 3,04 zł za m2 powierzchni. Właściciel biura o powierzchni 100 m2 zapłaci więc o ponad 300 zł więcej podatku. W górę idą także stawki za grunt.

Gdybyśmy byli w normalnej sytuacji, a nie w kraju Polskiego Ładu, gdyby budżety samorządów nie były systematycznie ograbiane, nie musielibyśmy dziś dyskutować o podnoszeniu stawek podatku od nieruchomości. Największe źródło dochodu w budżetach samorządów, jakim jest podatek PIT, został mocno ograniczony przez ustawodawcę, drugim źródłem jest podatek od nieruchomości - mówił podczas sesji Marcin Wołek, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni, tłumacząc decyzję o zastosowaniu najwyższej możliwej podwyżki przewidzianej przez ustawodawcę.

Władze Gdyni od lat korzystają z takiej możliwości. Wzorem lat ubiegłych proponuje się przyjąć maksymalne stawki podatku od nieruchomości zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2023 r. - czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Zgodnie z szacunkami miasta, wyższy podatek od nieruchomości przełoży się na mniej więcej 20 milionów złotych więcej wpływów w budżecie. Urzędnicy szacują, że w całym 2023 z tytułu podatków od nieruchomości mieszkańcy Gdyni i prowadzący tam swoją działalność zapłacą blisko 297 mln zł.

Opracowanie: