Danuta Wałęsa odebrała tytuł honorowej obywatelki Gdańska. Dziękuję za świadectwo sensu i wartości trudu kobiet, dowód ich siły i godności – mówiła podczas uroczystości prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Uroczysta LVIII sesja Rady Miasta Gdańska, podczas której wręczono tytuł honorowej obywatelki Gdańska Danucie Wałęsie, odbyła się w poniedziałek w Dworze Artusa w Gdańsku.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska Agnieszka Owczarczak po odczytaniu uzasadnienia uchwały rady podkreśliła, że "patrząc na przykład Danuty Wałęsy, zobowiązani jesteśmy pamiętać, że za bohaterami i bohaterkami naszej wolności stali ich bliscy".

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz podziękowała Danucie Wałęsie za świadectwo sensu i wartości trudu kobiet, dowód ich siły i godności, za dawanie kobietom nadziei. Dziękuję wreszcie za uświadomienie wielu, że my kobiety mamy prawo też myśleć o sobie. Dla Gdańska, to prawdziwy zaszczyt, że mamy taką obywatelkę - podkreśliła.

Laudację wygłosiła Krystyna Janda. Jestem pełna podziwu dla jej racjonalności, mądrości, skromności, taktu i normalności, cokolwiek to znaczy. Jej empatia i ciekawość ludzi, rozumienie spraw zwykłych i tych największych budzi podziw i czułość, nie tylko moją - mówiła aktorka.

W sierpniu 2022 roku radni niejednogłośnie podjęli decyzję o nadaniu honorowego obywatelstwa miasta Gdańska Danucie Wałęsie. Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych z klubów Koalicji Obywatelskiej i Wszystko dla Gdańska, przeciw było 11 radnych Prawa i Sprawiedliwości. Trzech radnych było nieobecnych w trakcie głosowania.

Wniosek o przyjęcie uchwały nadania honorowego obywatelstwa miasta Gdańska Danucie Wałęsie złożyły kluby Koalicji Obywatelskiej i Wszystko dla Gdańska.

Honorowymi obywatelami Gdańska są m.in. George Bush, Günter Grass, Ryszard Kukliński, Obrońcy Westerplatte, Działacze Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża i sygnatariusze Porozumień Sierpniowych w 1980 r., Lech Wałęsa, Helmut Kohl, czy Tadeusz Mazowiecki.