7 maja rusza maturalny maraton. Czy warto przystąpić do egzaminu dojrzałości, który uchodzi za przełomowy w życiu uczniów? Czy bez matury ma się wykształcenie średnie? Czy można bez niej kontynuować naukę? Przeczytajcie, do czego właściciwie przydaje się matura.

Wykształcenie średnie bez matury?

Czy absolwent szkoły średniej - liceum czy technikum - mimo niezdanej matury może mówić, że zdobył wykształcenie średnie? Ta kwestia budzi spory. Dla niektórych pracodawców zapewne taka osoba będzie mieć wykształcenie średnie, ale niepełne

Formalnie jednak to nie matura, a świadectwo ukończenia szkoły średniej jest dokumentem poświadczającym wykształcenie średnie. To oznacza, że takie właśnie wykształcenie mają wszystkie osoby, które ukończyły szkołę ponadpodstawową (na podbudowie 8-klasowej szkoły podstawowej) lub ponadgimnazjalną. Wyjątkiem jest zasadnicza szkoła zawodowa. 

Matura przepustką na studia

Pojawia się też pytanie, czy bez matury można kontynuować naukę. Okazanie świadectwa dojrzałości jest wymagane przy rekrutacji na każde studia - zarówno dzienne, jak i zaoczne. Dotyczy to również uczelnie prywatnych. Zatem osoba bez matury nie może zdobyć wyższego wykształcenia. To jednak nie oznacza, że nie można kontynuować nauki. Są uczelnie, które oferują studia dla osób bez matury - wówczas jednak przyznawany jest status wolnego słuchacza, nie studenta. 

Osoby, które skończyły szkołę średnią bez matury, mogą również zapisać się do szkoły policealnej. 

Matura a szanse na rynku pracy

Zdana matura z pewnością daje satysfakcję i najczęściej zwiększa - choć nie musi - szanse na rynku pracy. 

Jest wymagana w wielu zawodach: dla wielu rekruterów stanowi dowód, że udało się opanować podstawową wiedzę z różnych dziedzin, a także umiejętności - takie jak czytanie ze zrozumieniem, logiczne myślenie, formułowanie wypowiedzi etc. 

Dla wielu pracodawców liczyć będą się jednak przede wszystkim konkretne umiejętności, dopasowane do potrzeb pracy, o którą się staramy. 

Co zrobić, by zdać maturę?

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego oraz dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym oraz egzamin ustny z języka ojczystego.

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym), czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. 

Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym. Jak podaje CKE wybory maturzystów w tym zakresie są najczęściej podyktowane wymaganiami rekrutacyjnymi określonymi przez uczelnie.

Egzaminy pisemne, ustne, poprawkowe i wyniki. Jak wygląda tegoroczny harmonogram?

Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa od 7 do 24 maja. Ich terminy z poszczególnych przedmiotów wyznaczyła Centralna Komisja Egzaminacyjna. 

Sesja egzaminów ustnych potrwa do 11 do 25 maja. Ich terminy każda szkoła ustala we własnym zakresie.

Dodatkowa sesja maturalna dla maturzystów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpią do egzaminów w terminie głównym, zaplanowana została od 3 do 17 czerwca: sesja egzaminów pisemnych - 3-17 czerwca, sesja egzaminów ustnych - 10-12 czerwca.

Wyniki tegorocznych matur CKE ogłosi 9 lipca. Tego dnia maturzyści poznają swoje indywidualne wyniki.

Sesja egzaminów poprawkowych odbędzie się 20-21 sierpnia: 20 sierpnia będą poprawkowe egzaminy pisemne, 21 sierpnia poprawkowe egzaminy ustne.

Wyniki egzaminów poprawkowych maturzyści poznają 10 września.

CKE 10 września ma opublikować wyniki tegorocznych matur, uwzględniające sesję główną majową, dodatkową czerwcową i poprawkową sierpniową.