Od piątku kierowcy nie będą mogli parkować w obszarze Rynku Nowego w Szczecinie. Archeolodzy zaczną przygotowania do badań w tym rejonie. Będą szukać reliktów kościoła św. Mikołaja.

W piątek rozpocznie się przygotowanie placu Rynek Nowy do badań archeologiczno - architektonicznych. Do końca sierpnia ogrodzony zostanie cały plac.                                                 

Badaniom archeologiczno-architektonicznym poddane zostaną relikty kościoła św. Mikołaja. Efektem mają być wytyczne konserwatorskie do projektu rewaloryzacji placu Rynek Nowy w Szczecinie.

Podziemne relikty kościoła wciąż znajdują się pod brukiem Rynku Nowego, po północnej stronie Ratusza Staromiejskiego. Na podstawie wyników badań zostaną wypracowane szczegółowe wytyczne konserwatorskie ,określające optymalny sposób ekspozycji historycznych reliktów. Tym samym przywrócona zostanie historyczna funkcja placu - jako ogólnodostępnej przestrzeni publicznej o charakterze rynku staromiejskiego, uwzględniającego rozwiązania funkcjonalne i estetyczne, dostosowane do zabytkowej przestrzeni - mówi Michał Dębowski, Miejski Konserwator Zabytków.

Obszar prac obejmuje plac Rynek Nowy i część ulicy Panieńskiej.  

Prace archeologiczne potrwają do połowy października, a efekty prac wraz z opracowaniem poznamy do końca 2022 roku.