Przebudowa Placu Zwycięstwa w Szczecinie się przedłuża. Wykonawca złożył wniosek o przesunięcie terminu ukończenia prac. Pierwotnie miały skończyć w połowie listopada.

Zakończenie przebudowy Alei Wojska Polskiego i Placu Zwycięstwa odbędzie się w późniejszym terminie. Kiedy dokładnie, jeszcze nie wiadomo. 

Choć większość zasadniczych robót na obu inwestycjach jest wykonana, to wciąż prowadzone są prace wykończeniowe, których wykonawcy nie uda się zrealizować we wskazanym wcześniej terminie. 

Wpływ na taki stan rzeczy ma wiele czynników. Do dzisiaj nie udało się zrealizować programu naprawczego zieleni. Wykonawca nie jest w stanie pozyskać materiału szkółkarskiego w postaci krzewów i bylin o wymaganych w kontrakcie parametrach, które miały zostać posadzone w miejscu uschniętych roślin - tłumaczy Piotr Zieliński, rzecznik miasta do spraw inwestycji.

Wydłużony jest ponadto czas dostaw materiałów budowlanych, bez których wykonawca nie może zrealizować części prac montażowych. To m.in. wiaty do przystanku na Placu Zwycięstwa, jak również konstrukcje wsporcze pod sygnalizację świetlną, których produkcja została czasowa wstrzymana przez producenta. 

Jednocześnie w wyniku uzgodnień, zmieniony, jak i rozszerzony został zakres kontraktu. To m.in. montaż elementów organizacji ruchu w postaci dodatkowych słupków blokujących parkowanie na chodnikach, zmiana parametrów ławkodonic czy montaż tablic Systemu Informacji Pasażerskiej.

Pierwotnie tablice miał wykonać ZDiTM, jednak brak środków w budżecie jednostki skutkował przeniesieniem tego zadania. Ich montaż odbędzie się w ramach prowadzonej inwestycji, dzięki czemu objęte one będą gwarancją od Wykonawcy robót. 

Wniosek Wykonawcy o wydłużenie terminu jest aktualnie analizowany.