Prawie 3 mln złotych trafi wkrótce do mieszkańców Szczecina, którzy chcą zamienić stare piece na bardziej ekologiczne źródła ciepła. Miasto pozyskało pieniądze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu "Ciepłe mieszkanie".

Likwidacja nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe to jedno z kluczowych działań na rzecz poprawy jakości powietrza - podkreśla zastępca prezydenta Szczecina Michał Przepiera. - Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu już wkrótce piece i kotły węglowe znikną z ponad stu kolejnych szczecińskich mieszkań - dodał. 

Pieniądze będzie można dostać na wymianę nieefektywnych pieców na paliwo stałe i na kompleksową termomodernizację połączoną z wymianą źródła ciepła.  

  • Poziomy dofinansowania będą następujące:
  • Poziom podstawowy (dochód nie wyższy niż 135 000 zł rocznie) - do 30 proc.  kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 500 zł na jeden lokal mieszkalny.
  • Poziom podwyższony (przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym) - do 60 proc.  kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27 500 zł na jeden lokal mieszkalny.
  • Poziom najwyższy (przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego) - do 90 proc.  kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 41 000 zł na jeden lokal mieszkalny.
  • Wspólnoty mieszkaniowe - kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródła ciepła oraz zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, 375 000 zł (60 proc.).

Urząd Miasta Szczecina wkrótce ogłosi szczegółowe warunki naboru wniosków o dofinansowanie oraz termin jego rozpoczęcia.