Kierowcy mierzyli się dziś z utrudnieniami w okolicy lotniska w Pyrzowicach pod Katowicami. To skutek protestu rolników, którzy spowalniali ruch na drodze prowadzącej bezpośrednio na lotnisko.

Kolumna złożona z kilkudziesięciu ciągników i samochodów systematycznie pokonywała około 2-kilometrowy odcinek drogi między dwoma rondami. Tak było nieprzerwanie od 11:00, przez 4 godziny.

Pojazdy poruszają się bardzo wolno. Co pewien czas przerwy między nimi robią się na tyle duże, że policja może przepuścić samochody, które akurat utknęły w niewielkim zatorze - informował reporter RMF FM. 

Na lotnisko można było dojechać wyznaczonymi w okolicy objazdami. 

Rolnicy od kilku tygodni demonstrują w całej Europie. Choć interesy sektora rolnego w poszczególnych krajach członkowskich UE są różne i nieraz nawet sprzeczne ze sobą, to wspólnym postulatem manifestujących jest zatrzymanie realizacji tzw. Zielonego Ładu i wycofanie się z umów liberalizujących handel z krajami spoza Unii.