Las Murckowski, jeden z dwóch rezerwatów przyrody zlokalizowanych w Katowicach, powiększy się o ponad 40 ha. Będzie składał się z trzech części i miał powierzchnię 141,56 hektarów. To odpowiedź na postulaty społeczników i leśników.

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w tej sprawie wejdzie w życie 7 grudnia.

Na terenach, które wejdą do rezerwatu, rosną starodrzewia dębowe i bukowe, a także drzewa dziuplaste. Znajdują się tam również zabagnienia ze źródłami i fragmentem potoku Przyrwa, a rzeźba terenu jest urozmaicona, z pozostałościami biedaszybów oraz wieloma niewielkimi wąwozami czy jarami.

Według wicedyrektora katowickiej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnego Konserwatora Przyrody Przemysława Skrzypca to obszar "wybitny" pod względem przyrodniczym i historyczno-kulturowym. Wyjątkowość i potencjał tego leżącego w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji Katowic terenu jest nie do przecenienia - podkreśla.

Z wnioskiem o powiększenie rezerwatu Las Murckowski wystąpił w lipcu 2021 r. do katowickiego RDOŚ Stanisław Jeziorański - nadleśniczy z Nadleśnictwa Katowice.

Regionalna Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach Mirosława Mierczyk-Sawicka przekazała w środę, że powiększenie rezerwatu poprawi warunki ochrony fragmentu lasu mieszanego o cechach naturalnych, położonego w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji miejskiej. Zwróciła uwagę, że zrealizowany zostanie również wieloletni postulat naukowców, leśników i przyrodników, aby wokół rezerwatu utworzyć otulinę. Dzięki tej strefie ochronnej rezerwat zyska kompleksową ochronę przed możliwością negatywnego oddziaływania czynników zewnętrznych w przyszłości - uściśliła Mierczyk-Sawicka.

Rezerwat przyrody Las Murckowski utworzony w 1953 r. początkowo obejmował obszar o powierzchni 7,04 ha. Powołany został z zamiarem ochrony pozostałości dawnej Puszczy Śląskiej, nieistniejącego już kompleksu lasów nizinno-wyżynnych, który niegdyś obejmował powierzchnię prawie 400 tysięcy hektarów na obszarze Górnego Śląska.

Za najcenniejsze wartości przyrodnicze rezerwatu od momentu jego utworzenia uznaje się 150-220 letnie drzewostany bukowe, liczne pomnikowe okazy dębów i buków, rzadkie i chronione gatunki roślin i zwierząt oraz wyjątkowe walory krajobrazowe wynikające z ukształtowania terenu i swoistej fizjonomii buczyny. Co ciekawe, Ministerstwo Leśnictwa tworząc rezerwat, nie nadało mu żadnej nazwy. Dopiero w 1977 r. w trakcie prac nad poszerzeniem rezerwatu, zaproponowano nazwę "Las Murckowski", która utrzymała się do dziś.