Szef częstochowskich struktur PSL Grzegorz Boski został w poniedziałek wybrany przez Sejmik Województwa Śląskiego nowym członkiem zarządu tego województwa. Boski uzupełnił skład nowego zarządu, wybranego w listopadzie 2022 roku po zmianie większości w tamtejszym sejmiku.

W 45-osobowym Sejmiku Województwa Śląskiego Nowa Lewica i Polskie Stronnictwo Ludowe tworzą wspólny klub.

Kim jest Grzegorz Boski?

Kandydaturę Grzegorza Boskiego na nowego członka zarządu proponował marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski. Przypominając o dotychczasowym wakacie w pięcioosobowym składzie zarządu Chełstowski mówił m.in. o tym, że od dawna w zarządzie nie ma swojego przedstawiciela północny subregion województwa - z Częstochową i powiatami m.in. częstochowskim, kłobuckim, myszkowskim.

Chełstowski zwrócił ponadto uwagę na - jak ocenił - "trochę niesprawiedliwy" podział alokacji środków unijnych (w programie operacyjnym "Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027" środki Funduszu Sprawiedliwej Transformacji są dostępne dla pozostałych subregionów województwa, oprócz północnego). W tym kontekście marszałek za zasadne uznał powołanie Boskiego, wskazując też na jego przygotowanie merytoryczne i związki z rolnictwem oraz wieloma instytucjami publicznymi.

Sam Boski przedstawił się jako "od zawsze działacz organizacji społecznych" - od związanych z Kościołem po harcerstwo i Związek Młodzieży Wiejskiej. Wskazał, że pracował w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, gdzie przez lata pełnił funkcję dyrektora, później w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, a ostatnio jako kierownik wydziału w Miejskim Zarządzie Dróg w Częstochowie.

Wicemarszałek Sejmu na sejmiku

Po wyborze Boskiego w sejmiku głos zabrał wicemarszałek Sejmu z PSL Piotr Zgorzelski. Powiedział on m.in., że to, co w ostatnich latach dotknęło polskie samorządy, z decentralizacją nie ma nic wspólnego. A stosowanie metody salami, czyli po kolei odzieranie samorządu z kompetencji (...) to wszystko odbyło się już nawet nie ze szkodą dla samorządu województwa, choć też, ale przede wszystkim ze szkodą dla obywateli - ocenił, podając przykład "niewydolności Wód Polskich".

Jako ludowiec bardzo się cieszę, że Polskie Stronnictwo Ludowe zarówno w obszarze uchwałodawczym - spoglądam na wiceprzewodniczącego (sejmiku Stanisława) Gmitruka - ale też zarządczym może włączyć się we wzięcie odpowiedzialności za rozwój tego regionu - zaakcentował Zgorzelski. Jak dodał: "Dziękuję za zaufanie do naszego kandydata".

Nowy radny sejmiku

W poniedziałek radnym Sejmiku Województwa Śląskiego też został Mariusz Ogończyk, który objął mandat po zmarłej w grudniu 2022 roku radnej Gabrieli Łacnej, reprezentującej Nową Lewicę. 

Łacna zajęła mandat uzyskany wcześniej przez Marka Balta, który został europosłem oraz Wojciecha Koniecznego, który został senatorem. Radna zmarła po długiej i ciężkiej chorobie w grudniu 2022 roku.

Jak mówił w poniedziałek przewodniczący sejmiku Marek Gzik, postanowieniem z 30 grudnia 2022 roku komisarz wyborczy w Katowicach stwierdził wygaśnięcie mandatu radnej Łacnej, a 20 stycznia komisarz wyborczy wydał postanowienie o objęciu mandatu przez Mariusza Ogończyka. Ogończyk w poniedziałek złożył ślubowanie i objął mandat radnego.

Głosowanie w sejmiku

Podczas ostatnich głosowań klub radnych PSL-Nowa Lewica głosuje wraz z Koalicją Obywatelską oraz klubem Ruchu Samorządowego "Tak! Dla Polski", stworzonym przez marszałka woj. śląskiego Jakuba Chełstowskiego i troje radnych, którzy wspólnie opuścili środowisko PiS i przeszli na stronę opozycji. Obecnie KO, PSL i Nowa Lewica mają w sejmiku 25 głosów, a PiS 19.

Prawo i Sprawiedliwość straciło 22 listopada 2022 roku większość w Sejmiku woj. śląskiego. Nowy zarząd województwa utworzyli wówczas dotychczasowy marszałek Jakub Chełstowski, nowi wicemarszałkowie: Anna Jedynak (poprzednio pełnomocniczka prezydenta Sosnowca ds. funduszy zewnętrznych i polityki społecznej) i Łukasz Czopik (poprzednio wiceprezes klubu GKS Katowice).

W listopadzie 2022 roku wybrany został także nowy członek zarządu woj. śląskiego Krzysztof Klimosz (poprzednio wiceprezes spółki Fabryka Pełna Życia, pracującej nad nowym centrum Dąbrowy Górniczej). Nie wybrano wówczas drugiego członka zarządu.