​Wniosek o wydanie zgody na realizację inwestycji drogowej (ZRID) skierował do wojewody śląskiego wykonawca projektu i budowy fragmentu trasy S1 w nowym przebiegu w woj. śląskim od Bierunia do Oświęcimia - wynika z informacji katowickiego oddziału GDDKiA.

Nowy przebieg S1 w woj. śląskim wytyczono od Mysłowic po Bielsko-Białą i podzielono na cztery odcinki realizacyjne - trzy obejmują zasadniczy przebieg trasy, jeden to odchodząca od niej obwodnica Oświęcimia. Obecnie wszystkie odcinki S1 od Mysłowic do Bielska-Białej (wraz z obwodnicą Oświęcimia) mają podpisane umowy na realizację, a łączna wartość tych umów to niemal 2,3 mld zł.

Umowy na dwa odcinki zasadniczego przebiegu (Oświęcim - Dankowice i Dankowice - Suchy Potok) oraz obwodnicę Oświęcimia, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała po przetargach w 2020 r.

Sytuacja skomplikowała się na odcinku z Mysłowic do węzła Oświęcim (blisko 13 km) wraz z obwodnicą Bierunia (ponad 2 km). GDDKiA wykluczyła tam z przetargu najtańszą ofertę firmy China State Construction Engineering Corporation, a następnie - po orzeczeniach Krajowej Izby Odwoławczej i sądu - unieważniła postępowanie.

Następnie odcinek Mysłowice-Oświęcim podzielono na dwa zadania: odcinek I/A Bieruń - Oświęcim z obwodnicą Bierunia oraz odcinek I/B Mysłowice (Kosztowy II) - Bieruń. Początkowo Dyrekcja próbowała wiosną 2021 r. zamówić pierwsze z tych zadań z wolnej ręki, jednak po kolejnym orzeczeniu KIO także to postępowanie zostało unieważnione i przeprowadzono standardowy przetarg, zakończony podpisaniem w listopadzie 2021 r. wartej 212,7 mln zł umowy z firmą Strabag.

Zakres tego zadania obejmuje zaprojektowanie i budowę 2,9-kilometrowej drogi S1 z liczącymi 2 km odcinkiem drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego - obwodnica) oraz 1,2 km - łącznikiem klasy Z (droga zbiorcza) między węzłem Bieruń, a układem ulicznym Bierunia. Budowa tych połączeń ma zapewnić skomunikowanie z drogą krajową nr 44 odcinków trasy S1 od węzła Oświęcim do Bielska-Białej, które najpewniej powstaną szybciej, niż właściwe połączenie ekspresówki do Mysłowic.

Jak przypomniała w ostatnich dniach GDDKiA, odcinek Oświęcim - Dankowice powinien zostać ukończony w sierpniu 2023 r., a odcinek Dankowice - Suchy Potok w listopadzie 2023 r. Dyrekcja zastrzegła, że z uwagi na przedłużające się procedowanie uzyskania ZRID wykonawcy tych dwóch odcinków złożyli roszczenia terminowe (podczas rozpoczęcia budowy odcinka Dankowice - Suchy Potok wykonawca za realne uznał jego ukończenie na początku 2025 r.).

"Umowny termin zakończenia budowy S1 Bieruń - Oświęcim wraz z obwodnicą Bierunia przypada w grudniu 2024 r." - podała Dyrekcja, informując o wystąpieniu przez Strabag do wojewody o wydanie decyzji ZRID.

Dla odcinka I/B (Mysłowice Kosztowy-Bieruń), czyli drogi ekspresowej S1 o długości 10 km, ogłoszono osobne postępowanie, z jeszcze późniejszym terminem realizacji. 10 złożonych w nim ofert otwarto w sierpniu 2021 r. Przy budżecie GDDKiA 521,6 mln zł w październiku 2021 r. początkowo wybrano wartą 489,2 mln zł ofertę Budimeksu, wykluczając tańszą ofertę firmy Polaqua.

Wobec tej decyzji wpłynęło odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, następnie, w grudniu 2021 r., wybór Budimeksu unieważniono i rozpoczęto ponowne badanie ofert, przy czym proszono Budimex o wyjaśnienie kwestii niektórych zapisów w ofercie tej spółki. Oferta firmy została powtórnie uznana za najkorzystniejszą w maju 2022 r. Umowę zawarto na początku lipca ub. roku.

Informując o realizacji tego odcinka GDDKiA podała w ostatnich dniach, że nadal trwa jego projektowanie, a planowany termin złożenia wniosku o wydanie ZRID to II kwartał br.

Ekspresowa trasa S1 w woj. śląskim i małopolskim przebiega od węzła z autostradą A1 w pobliżu katowickiego lotniska Pyrzowice do granicy ze Słowacją w Zwardoniu. Standard drogi ekspresowej ma obecnie na odcinkach Pyrzowice-Podwarpie, Dąbrowa Górnicza-Tychy, a także od Bielska-Białej do Przybędza oraz Milówka-Zwardoń.

Aby dokończyć arterię, potrzebne są m.in.: przebudowa i modernizacje do aktualnego standardu drogi ekspresowej odcinków od Podwarpia do Mysłowic. Od Mysłowic do Bielska-Białej powstaje nowy przebieg w formule "projektuj i buduj". Na południu regionu trwa budowa tzw. obejścia Węgierskiej Górki w ciągu S1 do granicy w Zwardoniu.