IMGW wydał dla Podkarpacia ostrzeżenie pierwszego stopnia przez gwałtownym wzrostem stanów wody w górnej części zlewni Sanu oraz jego bieszczadzkich dopływów.

Jak podkreślono w komunikacie, w związku ze spływem wód opadowo-roztopowych prognozowane są wzrosty poziomu wody, lokalnie mogą być gwałtowne, do strefy stanów wysokich.

"Punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych" - dodano w ostrzeżeniu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oszacowano na 80 proc.

Ostrzeżenie obowiązuje do niedzieli, do godz. 9.