Od 12 maja (czwartek) wyłączone z ruchu będą fragmenty jezdni i chodnika ul. Grunwaldzkiej. Ma to związek z budową węzła przesiadkowego Grunwaldzka z bezkolizyjnym przejazdem pod torami kolejowymi na granicy Poznania i Plewisk.

Trwa budowa węzła przesiadkowego Grunwaldzka - to oznacza zmiany w organizacji ruchu w tym miejscu. 

Od 12 maja (czwartek) wyłączane z ruchu będą różne fragmenty jezdni i chodnika ul. Grunwaldzkiej. Prace rozpoczynać się będą po godzinie 5 rano i będą trwać cały dzień.

Na 12 i 13 maja planowane są roboty związane z przebudową sieci teletechnicznej w rejonie ul. Grunwaldzkiej nr 396. W tym czasie zostanie wyłączony z ruchu fragment ul. Grunwaldzkiej przy ul. Twardogórskiej. 12 maja będzie to wschodnia strona, a 13 maja - zachodnia. Ruch wahadłowy będzie sterowany ręcznie. Piesi będą mogli obejść wyłączony fragment poprzez przejście przy ul. Twardogórskiej oraz ul. Strzelińskiej.

Z kolei 14 i 15 maja przewidziana jest przebudowa sieci teletechnicznej i wodociągowej przy ul. Grunwaldzkiej nr 402, w rejonie ul. Piwoniowej.  14 maja wyłączony zostanie fragment jezdni i chodnika wschodniej strony ulicy, a 15 maja zachodniej.  Piesi będą mogli korzystać z tymczasowego przejścia przy ul. Piwoniowej oraz stałego przy ul. Twardogórskiej.

Powstający węzeł przesiadkowy przy ul. Grunwaldzkiej będzie miejscem łączącym różne środki transportu: pociąg, autobus, samochód, rower. Przy stacji kolejowej Poznań Junikowo (po stronie Plewisk) powstanie pętla autobusowa. Pojawi się  wiadukt, dzięki któremu kierowcy, piesi, rowerzyści i pasażerowie autobusów nie będą musieli  czekać przed często zamykanym przejazdem kolejowym. w planach jest również .