Powołana przez wojewodę wielkopolską Agatę Sobczyk komisja konkursowa jako kandydata na Wielkopolskiego Kuratora Oświaty wskazała dr. Igora Bykowskiego.

Zgodnie z prawem kuratora powołuje - na wniosek wojewody - minister edukacji.

Igor Marek Bykowski jest absolwentem filologii polskiej i pedagogiki oraz studiów licencjackich z filozofii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz doktorem nauk społecznych.

Jest dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strykowie. Jako nauczyciel pracuje od 2012 r. ucząc języka polskiego, historii i etyki. Jest też pedagogiem szkolnym i pedagogiem specjalnym, tutorem, mediatorem szkolnym i edukatorem mediacji rówieśniczej. Egzaminator OKE Poznań w zakresie egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. Od 2019 r. jest członkiem Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim.